Cardiff University | Prifysgol Caerdydd ORCA
Online Research @ Cardiff 
WelshClear Cookie - decide language by browser settings

Defnyddio'r Saesneg yn yr Ystafell Ddosbarth Cymraeg i Oedolion

Loh, Anna 2020. Defnyddio'r Saesneg yn yr Ystafell Ddosbarth Cymraeg i Oedolion. MPhil Thesis, Prifysgol Caerdydd.
Item availability restricted.

[img]
Preview
PDF - Accepted Post-Print Version
Download (1MB) | Preview
[img] PDF (Cardiff University Electronic Publication Form) - Supplemental Material
Restricted to Repository staff only

Download (628kB)

Abstract

Bwriad yr astudiaeth hon oedd casglu barn tiwtoriaid a myfyrwyr Cymraeg i Oedolion Prifysgol Caerdydd ar ddefnyddio’r Saesneg yn yr ystafell ddosbarth. Gofynnwyd eu barn yn benodol am wahardd y Saesneg; am ddiosg yr iaith yn raddol; am droi at yr iaith o dan amryw amgylchiadau dysgu; ac am faint o’r iaith a ddefnyddir. Lluniwyd dau holiadur ar wahân – un i’r tiwtoriaid ac un i’r myfyrwyr – yn cynnwys ymatebion aml-ddewis graddfa Likert gan fwyaf, ac fe’u dosbarthwyd ymhlith holl diwtoriaid a myfyrwyr Cymraeg i Oedolion Prifysgol Caerdydd dros gyfnod o 20 diwrnod yn ystod Pasg 2018. Derbyniwyd cyfanswm o 189 o ymatebion gan y myfyrwyr a 13 gan y tiwtoriaid. Ymatebodd mwyafrif y tiwtoriaid a’r myfyrwyr eu bod yn erbyn gwahardd y Saesneg o’r dosbarth. Ymatebodd mwyafrif hefyd y byddai’n well ganddynt ddiosg y Saesneg yn raddol wrth symud i fyny’r lefelau yn hytrach na diosg yr iaith yn llwyr. Yr oedd y rhan fwyaf o’r tiwtoriaid a’r myfyrwyr o blaid defnyddio’r Saesneg yn y dosbarth o dan amgylchiadau penodol, er enghraifft, er mwyn esbonio pwyntiau gramadegol neu er mwyn cyflwyno geirfa newydd. Nid oedd consensws ynglŷn â faint o’r Saesneg a ddefnyddir ar lawr dosbarth. Nid yw’r defnydd o’r Saesneg mewn dosbarthiadau Cymraeg i Oedolion wedi’i ffurfioli ar hyn o bryd. Byddai’r sector yn elwa o gael arweiniad clir, yn ogystal â hyfforddiant, ar ddefnyddio’r Saesneg yn yr ystafell ddosbarth Cymraeg ail iaith.

Item Type: Thesis (MPhil)
Date Type: Completion
Status: Unpublished
Schools: Welsh
Language other than English: Welsh
Date of First Compliant Deposit: 26 May 2020
Last Modified: 10 Feb 2021 16:14
URI: http://orca.cf.ac.uk/id/eprint/131924

Actions (repository staff only)

Edit Item Edit Item

Downloads

Downloads per month over past year

View more statistics