Cardiff University | Prifysgol Caerdydd ORCA
Online Research @ Cardiff 
WelshClear Cookie - decide language by browser settings

Browse by All Cardiff Authors

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items: 96.

Evas, Jeremy and Morris, Jonathan 2017. Trosglwyddo Iaith a'i Defnydd mewn Teuluoedd. Presented at: Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Môn, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Môn, 10 August 2017.

Evas, Jeremy 2017. Automating Welsh language use? Increasing use of minority languages on electronic platforms. Presented at: Language Policy and Planning in Multilingual Organisations: Exploring Language Regimes, Birkbeck, University of London, UK, 3 July 2017.

Evas, Jeremy 2017. Gwasanaethau Cymraeg - ateb y gofyn Welsh language services - meeting the demand. Presented at: Civil Service Live, Caerdydd, UK, 29 June 2017. Caerdydd:

Evas, Jeremy, Morris, Jonathan and Whitmarsh, Lorraine 2017. The influence of social and social psychological factors on the intergenerational transmission of Welsh. Presented at: International Symposium on Bilingualism (ISB11), Limerick, ROI, 11-15 June 2017. Limerick, ROI:
file

Evas, Jeremy, Morris, Jonathan and Whitmarsh, Lorraine 2017. Welsh language transmission and use in families: [final report]. [Project Report]. Ymchwil Gymdeithasol y Llywodraeth - Government Social Research, vol. 292017. Caerdydd - Cardiff: Llywodraeth Cymru - Welsh Government. Available at: https://gov.wales/sites/default/files/statistics-a...
file

Evas, Jeremy 2017. Don’t make me think!: Syniadau ynghylch sut y gall e-wasanaethau gefnogi ieithoedd lleiafrifol/Ideas for the future use of services in minority languages. Presented at: Iaith Gwaith: Pwysigrwydd technoleg a chynllunio strategol i’r gweithle dwyieithog The importance of technology and strategic planning for the bilingual workplace Cynhadledd flynyddol Cymdeithas Ryngwladol y Comisiynwyr Iaith - Annual conference of the In, Caerdydd, Wales, 17 May 2017.

Evas, Jeremy and Cunliffe, Daniel 2017. Behavioural economics and language planning: a research study in changing behaviour in language technology. Presented at: First International Conference on Revitalization of Indigenous and Minoritized Languages, Barcelona, Sbaen, 19-21 April 2017.

Evas, Jeremy, Morris, Jonathan and Whitmarsh, Lorraine 2017. Welsh language transmission and use in families. Presented at: Language revitalisation, early-years education and the transformation of family life, Edinburgh, UK, 8-9 September 2017.
file

Evas, Jeremy 2016. The Welsh language in Wales: a story of enlightened progress? In: Day, Delyn, Rewi, Poia and Higgins, Rawinia eds. The Journeys of Besieged Languages., Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, pp. 212-248.

Evas, Jeremy 2016. Y “bensaernïaeth dewis” orau ar gyfer cydraddoldeb ieithyddol yng Nghymru - The optimum “choice architecture” for linguistic equality in Wales. Presented at: Caerdydd ddwyieithog - Bilingual Cardiff, Yr Hen Lyfrgell, Caerdydd/Old Library, Cardiff, 20 October 2016.

Evas, Jeremy 2016. Saernïo'r dewis gorau posibl ar gyfer cynyddu'r defnydd o e-wasanaethau Cymraeg/Optimum choice architecture for increasing use of Welsh language e-services. Presented at: Y Gymraeg – Nawr a Nesaf/The Welsh Language – Now & Next, Caerdydd / Cardiff, 23 March 2016. Caerdydd/Cardiff: Cyngor ar Bopeth/Citizens' Advice Cymru,

Evas, Jeremy 2016. Measuring the linguistic impact of language planning activities. Presented at: National Gaelic Language Plan 2017-22 Seminar, Edinburgh, 17 March 2016.
file

Evas, Jeremy 2016. What can be done to increase use of services in smaller languages. A research case study from ICT. Presented at: National Gaelic Language Plan 2017-22 Seminar, Edinburgh, 17 March 2016.

Evas, Jeremy and Cunliffe, Daniel 2016. Behavioural economics and minority language e-services — the case of Welsh. In: Durham, Mercedes and Morris, Jonathan eds. Sociolinguistics in Wales, Basingstoke: Palgrave MacMillan, pp. 61-91.

Evas, Jeremy 2015. How can you use something if you don't know it exists? Behaviour change models and Minority language interfaces. Presented at: Indigenous, Minority and Lesser-used (IML) Languages Conference, Dublin Castle, Dublin, Republic of Ireland, 9-10 November 2015.

Evas, Jeremy 2015. Pollyanna Maes yr Iaith. [Online]. Caerdydd: BBC. Available at: http://www.bbc.co.uk/cymrufyw/31639995

Evas, Jeremy 2015. Offre actif et 'Choix' Linguistique. Presented at: Technologies pour les Langues Régionales de France, Meudon, Paris, France, 19-20 February 2015.

Evas, Jeremy 2014. What did the French Revolutionaries ever do for us? (The benefits of bilingualism in education and culture). Presented at: Chartered Institute of Linguists: Members' Day 2014, London, UK, 11 October 2014.
Item availability restricted.
file

Evas, Jeremy 2014. Manteision dwyieithrwydd. Presented at: Tafwyl, Adeilad John Percival, Prifysgol Caerdydd, 14 July 2014.

Evas, Jeremy 2014. W is for Welsh (an entrepreneurial approach to teaching translation technology and website localisation at undergraduate level). Presented at: Embedded Enterprise Exchange: Towards an A to Z of Enterprise in the Curriculum, Aberdare Hall, Cardiff University, 26 March 2014.

Foster Evans, Dylan and Evas, Jeremy 2014. Hanes y Gymraeg yng Nghaerdydd / The history of the Welsh language in Cardiff. Manteision dwyieithrwydd / The benefits of bilingualism. Presented at: Cynhadledd Caerdydd Ddwyieithog – Cardiff: A Bilingual City, Neuadd y Ddinas, Caerdydd/City Hall, Cardiff, 6 March 2014.
file

Evas, Jeremy 2014. Minority languages fight for survival in the digital age. The Conversation 2014 (17 Feb)
file

Evas, Jeremy and Cunliffe, Daniel 2014. Newid Ymddygiad mewn ieithoedd llai: heriau a chyfleoedd/Behaviour change in lesser-used languages. Challenges and opportunities. Presented at: Datgloi Potensial Technoleg er mwyn Hyrwyddo’r Defnydd o Ieithoedd CRSS/Unlocking the Potential of Technology to Promote CRSS Language Usage, Prif Adeilad, Prifysgol Caerdydd/Main Building, Cardiff University, Cardiff, UK, 23-24 January 2014.

Evas, Jeremy and Judge, John 2014. META-NET Cyfres papurau gwyn ‘European Languages in the Digital Age’. Cyflwyniad ar y papurau Gwyn sydd wedi eu llunio gan Iwerddon a Chymru/ META-NET White Paper Series ‘European Languages in the Digital Age’. Presentations on the White papers produced by Ireland and Wales. Presented at: Datgloi Potensial Technoleg er mwyn Hyrwyddo’r Defnydd o Ieithoedd CRSS//Unlocking the Potential of Technology to Promote CRSS Language Usage, Prif Adeilad, Prifysgol Caerdydd/Main Building, Cardiff University, Cardiff, UK, 23-24 January 2014. Caerdydd/Cardiff: NPLD,
file

Evas, Jeremy, Williams, Colin, Mac-Giolla Chriost, Diarmait and Campbell, Cefin 2014. Adolygiad o Waith y Mentrau Iaith, y Cynlluniau Gweithredu Iaith a Chynllun Hybu'r Gymraeg Aman Tawe/A review of the work of Mentrau Iaith, Language Action Plans and the Aman Tawe Language Promotion Scheme. [Technical Report]. Caerdydd/Cardiff: Llywodraeth Cymru/Welsh Government.
filefile

Evas, Jeremy 2013. Y Gymraeg - Mwy Normal: Llai Amlwg? Presented at: Cyfres Darlithoedd Canolfan Uwchefrydiau Cymraeg a Cheltaidd Prifysgol Cymru, Aberystwyth, UK, 5 December 2013.
Item availability restricted.
filefile

Evas, Jeremy 2013. The Welsh language in the digital age - Y Gymraeg yn yr Oes Ddigidol. [Working Paper]. META-NET White Paper Series, vol. 31. Berlin: META-NET.
file

Evas, Jeremy 2012. Y Gymraeg mewn oes ddigidol - Welsh in a digital age. Presented at: Seminar Ymchwil - Y Gymraeg mewn oes ddigidol/Research Seminar - Welsh in a digital Age, Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd/School of Welsh, Cardiff University, 11 December 2012. Caerdydd/Cardiff:
Item availability restricted.
filefile

Evas, Jeremy 2012. Y Gymraeg:cyfle i arloesi ac i arwain. The Welsh language: a chance to innovate and lead. Presented at: Y Gymraeg - cyfle i arloesi ac i arwain/The Welsh Language - an opportunity to innovate and to lead, Cynulliad Cenedlaethol Cymru/National Assembly for Wales, 5 December 2012.
file

Evas, Jeremy 2012. Tecnologia i llengües regionals o minoritàries: com incrementar-ne l'ús? In: Bos i Solé, Alèxia ed. Les Fronteres del Multilingüisme: una visió actual i pluridisciplinar sobre el multilingüisme en la societat contemporània, Barcelona: Editorial UOC, pp. 81-108.

Evas, Jeremy and Keegan, Te Taka 2012. ‘Nudge! Normalising the use of minority language ICT interfaces. Alternative: An International Journal of Indigenous Peoples 8 (1) , pp. 42-52.

Evas, Jeremy 2012. Cloi'r gynhadledd. Presented at: Cynllunwyr Iaith Cymru - Seminar: Sut mae Dehongli'r Cyfrifiad?, Prifysgol Aberystwyth, 14 Rhagfyr 2012.

Evas, Jeremy and Williams, Colin 2011. Media and software development: I.T.'s not too difficult. Presented at: El reto de las lenguas no hegemónicas o de nivel medio ante las sociedades de la información y del conocimiento y el impacto de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), Andoain, Euskadi, 7 April 2011.

Evas, Jeremy 2011. Pryderu am ddyfodol y Māori. Golwg 23 (26) , p. 15.

Evas, Jeremy 2011. Cynyddu defnyddio’r Gymraeg ar sail ‘deilliannau’: canllaw i sefydliadau sy’n derbyn grant gan y Bwrdd. [Technical Report]. Caerdydd: Bwrdd yr Iaith Gymraeg.
file

Evas, Jeremy 2011. An outcomes-based approach to promoting the Welsh language: guidelines for WLB grant recipients. [Technical Report]. Cardiff: Welsh Language Board.
file

Williams, Colin, Evas, Jeremy, Climent-Ferrando, Vicent and Larrinaga, Elixabete 2011. Irigoienazpikoa - Hizkuntza ez hegemoniko edo maila ertainekoak hedabideetan eto IKTetan. Andoain, Gipuzkoa: Hitzurun Hizkuntz Zerbitzuak.

Williams, Colin, Evas, Jeremy, Climent-Ferrando, Vicent and Larrinaga, Elixabete 2011. Irigoienazpikoa. Andoain, Gipuzkoa: Erroitz SL.

Evas, Jeremy and Williams, Colin 2011. Komunikabideak, Bitartekotza eta Jokabide Aldaketa ITek ez dute Zertan Zailak Izan. Hizkuntza ez hegemoniko edo maila ertainekoak hedabideetan eta IKTetan, Ayuntamiento de Andoain: Irigotenazpikoa, pp. 12-70.

Evas, Jeremy and Keegan, Te Taka 2011. Can computer assisted translation tools improve the productivity and quality of regional and minority languages’ translation? He Pūkenga Kōrero 10 (2) , pp. 34-41.

Evas, Jeremy 2011. Language planning in Wales: lessons for New Zealand? Presented at: Department of Computer Science, Tari Rorohiko: 2011 Seminars, University of Waikato, Hamilton, New Zealand, 4 February 2011.

Evas, Jeremy 2011. Language technology for multilingual societies. Presented at: Meta-Forum: Solutions for a Multilingual Europe, Budapest, Hungary, 27-28 June 2011.
file

Evas, Jeremy 2011. Multilingualism and technology: charting a course for Welsh. Presented at: Chartered Institute of Linguists: Members' Day 2011, Durham, UK, 17 September 2011.

Evas, Jeremy 2010. Thanks for the memories: the wisdom of crowds and translation technology. Presented at: Euskara 2.0: La Universidad del País Vasco con la colaboración del Departamento de Cultura ofrecerá este curso en sus cursos de verano, Donostia San Sebastián, 12-13 July 2010. Donostia San Sebastián: Universidad del País Vasco,

Evas, Jeremy 2010. Web2.0 services and multilingualism: the challenges for multilingual service provision in an age of user generated content. Presented at: Euskara 2.0: La Universidad del País Vasco con la colaboración del Departamento de Cultura ofrecerá este curso en sus cursos de verano, Donostia San Sebastián, 12-13 July 2010. Donostia San Sebastián: Universidad del País Vasco,

Evas, Jeremy 2009. Cynllun Achredu ar gyfer Meddalwedd Dwyieithog/Accreditation Scheme for Bilingual Software. [Manual]. Caerdydd/Cardiff: Bwrdd yr Iaith Gymraeg/Welsh Language Board. Available at: http://www.webarchive.org.uk/wayback/archive/20120...
file

Evas, Jeremy and Franco, Anna 2009. “Using their language shouldn’t cost the user a thing”. [Online]. Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya. Available at: http://www.uoc.edu/portal/en/sala-de-premsa/actual...
file

Evas, Jeremy 2008. Les tecnologies de la Informació en les llengües minoritàries. [DVD]. Barcelona: YouTube. Available at: http://www.youtube.com/watch?v=6jOyh6z9Tzg
file

Evas, Jeremy and Le Touze, Jacques-Yves 2008. Nous avons désormais les moyens en qualité et en quantité pour que la langue galloise progresse significativement. Lorient: Agence Bretagne Presse.

Evas, Jeremy 2008. Broudañ ar c’hembraeg e-touesk ar re yaouank/Promouvoir le gallois auprès de la jeunesse. Presented at: Gouel Etrekeltiek an Oriant/Festival Interceltique de Lorient, An Oriant, Breizh/Lorient, Bretagne/Brittany/Llydaw, 1-10 August 2008.

Evas, Jeremy 2008. The knowledge exchange: new technology. Presented at: Gaeltacht Quarter Cultural Economy Conference, Belfast, UK, 8 May 2008.
Item availability restricted.
file

Evas, Jeremy 2007. El papel de las nuevas tecnologías en la normalización del galés. [Online]. Vittoria-Gasteiz: Eusko Jaurlaritza- Gobierno Vasco. Available at: http://www.euskara.euskadi.net/r59-738/es/contenid...

Evas, Jeremy 2006. Technoleg Gwybodaeth a'r Gymraeg: Dogfen Strategaeth. [Technical Report]. Caerdydd: Bwrdd yr Iaith Gymraeg. Available at: http://www.webarchive.org.uk/wayback/archive/20120...
file

Evas, Jeremy 2006. Information Technology and Welsh: a strategy document. [Technical Report]. Cardiff: Welsh Language Board. Available at: http://www.webarchive.org.uk/wayback/archive-cy/20...
file

Sheppard, Richard and Evas, Jeremy 2006. Canllawiau a safonau meddalwedd dwyieithog/Guidelines and standards for bilingual software. [Manual]. Caerdydd/Cardiff: Bwrdd yr Iaith Gymraeg/Welsh Language Board. Available at: http://www.webarchive.org.uk/wayback/archive/20120...
filefile

Evas, Jeremy 2006. Linguistic inclusion & IT: lessons from Wales. Presented at: ICT for an Inclusive Society, Riga, Latvia, 11-13 June 2006.
Item availability restricted.
file

Evas, Jeremy 2005. Ó Neill, Diarmuid: Rebuilding the Celtic languages: reversing language shift in the Celtic countries - 461pp, Y Lolfa, Talybont, UK, 2005, Paperback, ISBN 9780862437237 £16.96 [Book Review]. Barn (513) , pp. 42-45.

Evas, Jeremy 2005. Langues minoritaires et technologies linguistiques. Presented at: Le débat sur les politiques linguistiques au Canada et en Europe/Debating Language Policies in Canada and Europe., Université d'Ottawa, Canada, 31 March -2 April 2005. Ottawa: Université d'Ottawa,
filefile

Evas, Jeremy 2003. Edwards, Hywel Teifi (golygydd): Yn Gymysg Oll i Gyd - 200pp, Gomer Press, Llandysul, 2003, ISBN: 1843232863, £13.00 [Adolygiad/Book Review]. Barn (489) , pp. 42-43.

Evas, Jeremy 2003. Fesul plwy' a fesul pentre'. Barn (486/7) , pp. 28-34.

Evas, Jeremy 2003. Cyfri'r Cymry. Barn 482 , pp. 19-21.

Evas, Jeremy and Jones, Meirion Prys 2003. Wales: towards bilingualism. Presented at: 2n Congrés Europeu sobre Planificació Lingüística, Andorra La Vella, Andorra, 14 - 16 September 2001. Published in: Romaní, Joan ed. Col. Documents de treball. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura,
filefile

Evas, Jeremy 2001. Dulliau dysgu diffygiol? Awgrym er gwell. Cylchgrawn Addysg Cymru/The Welsh Journal of Education 10 (1) , pp. 32-45.

Evas, Jeremy 2001. Ciparolwg: Safleoedd gwe cyrff sydd â Chynllun Iaith statudol. [Technical Report]. Caerdydd: Bwrdd yr Iaith Gymraeg. Available at: http://www.webarchive.org.uk/wayback/archive/20120...
file

Evas, Jeremy 2001. Snapshot survey: websites of organisations complying with statutory Welsh Language Schemes. [Project Report]. Cardiff: Welsh Language Board. Available at: http://www.webarchive.org.uk/wayback/archive/20120...
filefile

Evas, Jeremy 2000. Williams, Glyn a Morris, Delyth: Language Planning and Language Use: Welsh in a Global Age - 268pp, University of Wales Press, Cardiff, 2000, Hardback, ISBN:0708315798, £77.00 [Book Review/Adolygiad]. Barn 449 , pp. 41-43.

Evas, Jeremy 2000. Declining density: a danger for the language? In: Williams, Colin ed. Language Revitalisation: Policy and Planning in Wales, Cardiff: University of Wales Press, pp. 292-310.

Evas, Jeremy 2000. Defnyddio dulliau amgen i gofio geirfa. @dborth 1 , pp. 41-51.

Evas, Jeremy 1999. Rhwystrau ar lwybr dwyieithrwydd: dulliau dysgu diffygiol? Presented at: Seminarau Ymchwil y Ganolfan Uwchefrydiau Cymraeg a Cheltaidd, Aberystwyth, 9 December 1999.
filefile

Evas, Jeremy 1999. Cyfoeth y dysgwr. Taliesin 105/6 , pp. 204-207.

Evas, Jeremy 1999. Rhwystrau ar lwybr dwyieithrwydd. PhD Thesis, Prifysgol Caerdydd/Cardiff University.
Item availability restricted.
filefile

Evas, Jeremy 1998. Baled y ddogfen eithafol? Barn (431/2) , pp. 28-31.

Evas, Jeremy 1998. Tynged yr Ieithoedd: Yr ymgyrch i adfer yr ieithoedd llai. Presented at: Prifysgol Cymru: Gradd Allanol yn y Gymraeg, Aberystwyth, July 1998.
Item availability restricted.
filefile

Evas, Jeremy 1998. Acceleration or stagnation? Moving language teaching up a gear. Review of Smith, Alistair 'Accelerated learning in the classroom' [Book Review]. The Learning Community 1

Evas, Jeremy 1998. Bilingualism in Wales: a historical perspective. Hard Times: Deutsche-englische Zeitschrift (63) , p. 27.

Evas, Jeremy and Williams, Colin 1998. Community language regeneration: realising potential. Presented at: International Conference on Community Language Planning, Cardiff, May 1998. Cardiff: Welsh Language Board,
file

Evas, Jeremy 1998. Fi yn talko proper Cymraeg, Miss. Barn 423 , pp. 32-33.

Evas, Jeremy, Roberts, Llion, Elis-Williams, Rhiannon and Roberts, Gwenan, eds. 1998. Yr Awen: Eisteddfod Ryng-golegol Caerdydd, 1998. Caerdydd: Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd.

Evas, Jeremy 1997. Y Québecois. Barn 419/20 , p. 32.

Evas, Jeremy 1997. Rapporteur's end of visit report: European Bureau for Lesser-Used Languages: study trip to Galicia 1997. [Project Report]. EBLUL Study Visits, European Bureau for Lesser-Used Langagues (EBLUL).
file

Evas, Jeremy 1997. Welsh communities and language shift. The Learning Community 2 , pp. 30-33.

Evas, Jeremy 1997. Iaith y Gymuned. Barn (417) , pp. 44-45.

Evas, Jeremy 1997. VisioNet minority languages tutor training week at Auray. The Learning Community 2 , p. 2.

Evas, Jeremy 1997. Wales and the Welsh Language: An introduction to the history and the future. Presented at: Study trip to Wales: Otto-von-Guericke University Magdeburg, Adran y Gymraeg, Prifysgol Cymru Caerdydd/ Department of Welsh, Cardiff University, 11 September 1997.
Item availability restricted.
file

Evas, Jeremy and Williams, Colin 1997. Y Cynllun Ymchwil Cymunedol. [Project Report]. Caerdydd: Bwrdd yr Iaith Gymraeg. Available at: http://www.webarchive.org.uk/wayback/archive/20120...
file

Evas, Jeremy and Williams, Colin 1997. The Community Research Project. [Project Report]. Cardiff: Welsh Language Board. Available at: http://www.webarchive.org.uk/wayback/archive/20120...
file

Evas, Jeremy and Williams, Colin 1997. Y Cynllun Ymchwil Cymunedol: Canlyniadau a Chanfyddiadau (The Community research project: Results and Findings). Presented at: Y Cynllun Ymchwil Cymunedol, Theatr Clwyd, Yr Wyddgrug, 27 November 1997.
filefile

Evas, Jeremy and Williams, Colin 1997. Y Cynllun Ymchwil Cymunedol: Canlyniadau a Chanfyddiadau (The Community Research Project: Results and Findings). Presented at: Y Cynllun Ymchwil Cymunedol, Coleg y Drindod, Caerfyrddin, 13 October 1997.
Item availability restricted.
filefile

Evas, Jeremy and Williams, Colin 1997. Disgleirdeb dysg a’r cyfnod modern cynnar. Barn 413 , p. 53.

Evas, Jeremy 1997. VisioNet Minority Languages Tutor Training Week: Appraisal. [Project Report]. VISIONET.
Item availability restricted.
file

Evas, Jeremy and Newman, Beverley 1997. Learning from fieldwork. Presented at: Visionet Tutor Training Event, An Alre, Llydaw/Breizh - Auray, Bretagne/Brittany, 14-18 April 1997.
Item availability restricted.
filefile

Evas, Jeremy 1997. Welsh learners and Welsh-medium pupils. Presented at: International Symposium on Bilingualism, Newcastle upon Tyne, 1997.
file

Evas, Jeremy 1997. Disgyblion a dysgwyr: dyfodol dwyieithrwydd? Presented at: Seminarau Ymchwil Adran y Gymraeg, Cardiff University/Prifysgol Caerdydd, 29 April 1997.
Item availability restricted.
file

Evas, Jeremy and Fear, William James 1996. Taking Welsh out of the classroom. Agenda: The Journal of the Institute of Welsh Affairs , pp. 44-45.

Evas, Jeremy 1996. Chwarae’r Maes. The Big Issue: Cymru (29) , p. 18.

Evas, Jeremy 1996. Cylchgrawn Chwith. The Big Issue: Cymru (22) , p. 15.

This list was generated on Fri Jan 22 06:24:51 2021 GMT.