Cardiff University | Prifysgol Caerdydd ORCA
Online Research @ Cardiff 
WelshClear Cookie - decide language by browser settings

Y dychymyg ôl-fodern: agweddau ar ffuglen fer Mihangel Morgan

Marks, Rhiannon 2020. Y dychymyg ôl-fodern: agweddau ar ffuglen fer Mihangel Morgan. Caerdydd: University of Wales Press.

Full text not available from this repository.

Abstract

Cyfrol arbrofol o feirniadaeth greadigol yw hon, sy’n cynnig golwg ffres ar ffuglen fer y llenor nodedig Mihangel Morgan (1955–). Hon yw’r astudiaeth estynedig gyntaf o’i waith, a rhoddir sylw penodol i’r wyth cyfrol o ffuglen fer a gyhoeddodd rhwng 1992 a 2017 – cyfnod lle gwelwyd datblygiadau arwyddocaol ym maes rhyddiaith Gymraeg. Eir i’r afael â phynciau megis ffurf y stori fer, realaeth, moderniaeth ac ôl-foderniaeth, a thrwy osod gwaith Mihangel Morgan yn ganolbwynt i’r astudiaeth cynigir golwg ehangach ar ddatblygiad a derbyniad ffuglen fer ôl-fodernaidd Gymraeg a’i harwyddocâd i’n diwylliant llenyddol. Arbrofir yma am y tro cyntaf yn y Gymraeg â beirniadaeth lenyddol ar ffurf ffuglen academaidd er mwyn archwilio’r ffin dybiedig rhwng ‘ffaith’ a ‘ffuglen’. Dilynir hynt a helynt y cymeriad ffuglennol Dr Mari Non yn ei swydd brifysgol, law yn llaw â thrafodaeth ar ddarnau o ffuglen fer Mihangel Morgan, gan agor y drws ar ddeongliadau newydd o waith yr awdur. [This is an experimental volume of creative criticism, which offers a fresh look at the short fiction of the famous writer Mihangel Morgan (1955-). This is the first extended study of his work, and particular attention will be given to the eight volumes of short fiction he published between 1992 and 2017 - a period during which significant developments in the field of Welsh prose were seen. Topics such as short story form, realism, modernity and postmodernism are addressed, and by placing Mihangel Morgan's work at the center of the study offers a broader view of the development and acceptance of Welsh postmodern short fiction and its significance to our literary culture. Experiment here for the first time in Welsh and literary criticism in the form of academic fiction in order to explore the presumed boundary between 'fact' and 'fiction'. The adventures of fictional character Dr Mari Non in her university post are followed by discussion of pieces of Mihangel Morgan's short fiction, opening the door to new interpretations of the author's work.]

Item Type: Book
Book Type: Authored Book
Date Type: Publication
Status: Published
Schools: Welsh
Subjects: P Language and Literature > PN Literature (General)
P Language and Literature > PN Literature (General) > PN0080 Criticism
Language other than English: Welsh
Publisher: University of Wales Press
ISBN: 9781786835901
Last Modified: 09 Nov 2020 17:45
URI: http://orca.cf.ac.uk/id/eprint/131679

Actions (repository staff only)

Edit Item Edit Item